Музиченко Ганна Георгіївна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*

Перелік опублікованих документів:

Музиченко, Г. Г. Нова світова система корпоративного податку для великих компаній / Г. Г. Музиченко // Економіка зарубіжних країн: проблеми та пріоритети : збірник матеріалів наукового семінару, 2021. – С. 33–36.

Музиченко, Г. Г. Пріоритети металургійного комплексу України / Г. Г. Музиченко // Інвестиційна пріоритетність галузей економіки : монографія / С. О. Гуткевич, О. О. Шеремет, Г. М. Завадських та інші ; за заг. ред. проф. Гуткевич С. О. – Харків : Діса Плюс, 2021. – 208 с.

Музиченко, Г. Г. Роль міжнародних фінансових організацій в розвитку країн / Г. Г. Музиченко // Економіка зарубіжних країн: проблеми та пріоритети : збірник матеріалів наукового семінару, 2021. – С. 32–34.

Музиченко, Г. Г. Успішний досвід Китаю у створенні спеціальних вільних економічних зон / Г. Г. Музиченко // Цілі сталого розвитку: пріоритети для України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 6 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 38–42.

Музиченко, Г. Г. Наслідки деофшоризації для світової економіки / Г. Г.Музиченко // Інтеграція України: європейський вимір : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 25–27.

Музиченко, Г. Г. Студентський плагіат та шляхи його подолання / Г. Г.Музиченко // Сучасна освіта: зміст, технології, забезпечення якості : матеріали конференції, 18 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 70–74.

Музиченко, Г. Г. Циркулярна економіка в контексті цілей сталого розвитку ООН / Г. Г. Музиченко // Cучасні тенденції та проблеми розвитку економіки : матеріали круглого столу, 30 жовтня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 74–78.