Ковальова Марія Леонідівна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
26
1

Перелік опублікованих документів:

Ковальова, М. Л. Принципи та особливості системи митного контролю в ЄС / М. Л. Ковальова // Підприємництво та інновації. – 2021. – Вип. 17. – С. 13–17.

Ковальова, М. Принципи та завдання регіональної стандартизації в ЄС / М. Ковальова, О. Петровський // Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2020. – С. 157.

Ковальова, М. Л. Основи системи управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності / М. Л. Ковальова // Інтелект ХХІ. – 2020. – № 2. – С. 166–169.

Kovalova, M. Motivation in international management: modern trends / M. Kovalova // Cучасні тенденції та проблеми розвитку економіки : матеріали конференції, 30 жовтня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 43–37.

Kovalova, M. Stem-education: prospects in Ukraine / M. Kovalova // Вестник Казахского университета финансов, экономики и международной торговли. – 2019. – № 1. – С. 43–49.

Ковальова, М. Л. Дуальна освіта: сутність та перспективи / М. Л.Ковальова // Сучасна освіта: зміст, технології, забезпечення якості : матеріали конференції, 18 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019.

Ковальова, М. Л. Інвестиції як основа регіонального соціально-економічного розвитку: досвід ЄС / М. Л. Ковальова // Іноземні інвестиції: сучасні виклики та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 05 листопада 2019 р. – С. 97–100.

Ковальова, М. Л. Логістичне управління: особливості та принципи / М. Л. Ковальова // Інтелект ХХІ. – 2019. – № 5. – С. 45–49.

Ковальова, М. Л. Мотивація в міжнародному менеджменті: сутність та особливості / М. Л. Ковальова // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку : збірник наукових праць ДонДУУ. Серія : Економіка. – Маріуполь : ДонДУУ, 2019. – С. 16–23.

Ковальова, М. Л. Регулювання експортної діяльності в ЄС / М. Л. Ковальова // Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС : матеріали Міжнародної конференції, 27 лютого 2019 р. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2019.

Ковальова, М. Л. Розвиток міжгалузевих комплексів як основа розвитку національної економіки / М. Л. Ковальова // Інтеграція України: європейський вимір : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 98–101.

Ковальова, М. Л. Сучасні методи регулювання міжнародної економічної діяльності / М. Л. Ковальова // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку ЄУ : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 жовтня 2019 р.