Каїра Людмила Григорівна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*

Перелік опублікованих документів:

Каїра, Л. Г. Економічна безпека національних економік європейських країн: загрози та захист / Л. Г. Каїра // Цілі сталого розвитку: пріоритети для України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 6 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 72–77.

Каїра, Л. Г. Інновативна креативна економіка: розвиток в країнах Європи / Л. Г. Каїра // Економіка зарубіжних країн: проблеми та пріоритети : збірник матеріалів наукового семінару. – 2021. – С. 20–25.

Каїра, Л. Г. Ризики та загрози формування продовольчої безпеки / Л. Г. Каїра // Проблеми формування продовольчих систем : матеріали круглого столу. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 25–28.

Каїра, Л. Г. Транспортна інфраструктура України / Л. Г. Каїра // Інвестиційна пріоритетність галузей економіки : монографія / С. О. Гуткевич, О. О. Шеремет, Г. М. Завадських та інші; за заг. ред. проф. Гуткевич С. О. – Харків:  Діса Плюс, 2021.

Kaira, L. Implementation of information and communication technologies in the modern university environment / L. Kaira // Kazakhstan’s model of development: ways toreach a new qualitative level : International Scientific-Practical Conference. – Нур-Султан : ИПЦКазУЕФМТ, 2020. – P. 129–131.

Каїра, Л. Г. Економічна безпека та конкурентоспроможність країни – основні економічні пріоритети Німеччини в умовах глобалізації / Л. Г. Каїра // Економічні пріоритети країн в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 березня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 10–13.

Каїра, Л. Г. Онлайн освіта: плюси і мінуси / Л. Г. Каїра // Актуальні проблеми : студент в системі сучасної освіти : збірник матеріалів наукового семінару / за ред. проф. С. О. Гуткевич. – Київ : НУХТ, 2020. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 46–50.

Каїра, Л. Г. Основні підходи до забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / Л. Г. Каїра, Л. М. Кобилянська // Міжнародні економічні відносини та світове господарство : Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2020. – Вип. 31. – С. 36–40.

Каїра, Л. Г. Стратегія продовольчої безпеки : світовий досвід / Л. Г. Каїра // Трансформації у бізнесі та економіці : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 68–71.

Кобилянська, Л. М. До питань розвитку інтеграційних процесів в умовах глобалізації / Л. М. Кобилянська, Л. Г. Каїра // Економічний простір : збірник наукових праць. – 2020. – № 156. – С. 37–40.

Kaira, L. Modern problems of development foreign economic activities / L. Kaira // Cучасні тенденції та проблеми розвитку економіки : матеріали конференції, 30 жовтня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 49–53.

Каїра, Л. Г. Роль міжнародних відносин у вирішенні глобальних проблем світу / Л. Г. Каїра // Інтеграція України: європейський вимір : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – C. 16–19.

Каїра, Л. Г. Студентоцентрований підхід в освітньому процесі підготовки економістів – міжнародників / Л. Г. Каїра // Сучасна освіта: зміст, технології, забезпечення якості : матеріали конференції, 18 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 67–69.

Каїра, Л. Г. Функції митно-тарифного регулювання / Л. Г. Каїра // Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС : матеріали Міжнародної конференції, 27лютого 2019 р. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2019.