Данкеєва Оксана Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
1
1
28
3
3

Перелік опублікованих документів

Application of Cognitive Modelling for Operation Improvement of Retail Chain Management System [Electronic resource] / O. Dankeieva, N. Solomianiuk, L. Strashynska, N. Fiedotova, Y. Soloviova, V. Koval // TEM Journal. – 2021. – Vol. 10, № 1. – P. 358–367. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34628/1/TEMJournalFebruary2021_358_367.pdf

Данкеєва, О. М. Бізнес-модель як передумова реалізації стартап-проекту [Електронний ресурс] / О. М. Данкеєва, К. Т. Воловідник, М. Ю. Круглікова // Інфраструктура ринку. – 2021. – № 51. – С. 113-119. – Режим доступу : https://bit.ly/3pKazdN

Данкеєва, О. М. Вплив пандемії на діяльність стартап-проектів [Електронний ресурс] / О. М. Данкеєва, Ю. В. Березова // Галицький економічний вісник. – 2021. – Т. 69, № 2. – С. 153-159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34626/1/Impact_of_pandemic_on_startup_projects.pdf