Бойко Ірина Анатоліївна

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
41
4
45

Перелік опублікованих документів:

Бойко, І. А. Основні підходи до оцінювання ефективності брендингу / І. А. Бойко // Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу: тези виступів ІІ Міжнародної наукової конференції, 04-05 листопада 2021 р. – Житомир : Житомирська політехніка, 2021. – С. 6.

Skrygun, N. Theoretical aspects of empirical research consumption of goods – the effect of emotions on the attitude to brand products [Electronic resourse] / N. Skrygun, Y. Maksymova, І. Boyko // News of science and education. – Sheffield. Science and education LTD, 2019. – №3 (64). – Р. 3–8. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30690/1/2.pdf