Бібліометрика НУХТ

Профіль університету у накометричній базі даних Scopus

Наукометричні показники (станом на 01.01.2022 р.)
Кількість документів Кількість авторів Кількість цитувань h-індекс
803 519 3930 26

Перелік публікацій наукової спільноти НУХТ у наукометричній базі даних Scopus

Профіль університету у системі Google Академія

Наукометричні показники (станом на 01.10.2021 р.)
Кількість цитувань h-індекс Кількість бібліометричних профілів*
10720 34 397

 

*Перелік бібліометричних профілів наукової спільноти НУХТ у системі "Бібліометрика української науки"