Вишняк Володимир Вікторович

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
7
3
5
3
36
6
17

Перелік опублікованих документів:

Фізика для харчових технологій. Змістовий модуль 1. Фізичні основи механіки, молекулярної фізики та термодинаміки : навчальний посібник [Електронний ресурс] / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, Г. І. Шатковська, І. В. Гуцало, В. В. Вишняк; за заг. ред. С. І. Літвинчук. – Київ : НУХТ, 2021. – 245 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37148

Methods for determining the botanical origin of honey / L. Adamchuk, V. Sukhenko, O. Akulonok, T. Bilotserkivets, V. Vyshniak, D. Lisohurska, O. Lisohurska, N. Slobodyanyuk, O. Shanina, I. Galyasnyj // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – Vol. 14. – Р. 483–493.

Samarskaya, V. Quality control of honey using infrared spectrometer / V. Samarskaya, D. Golovach V. Vyshniak // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 86 International scientific conference of young scientist and students, April 2-3, 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – С. 189.

Veberova, A. Control of component composition of food powders by infrared spectroscopy / A. Veberova, V. Vyshniak, S. Litvynchuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 86 International scientific conference of young scientist and students, April 2-3, 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – С. 188.

Андрієнко, К. Виявлення фальсифікованого меду цукровим сиропом методом ЯМР / К. Андрієнко, Т. Громик, В. Вишняк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 184.

Використання ближньої інфрачервоної спектроскопії для аналізу харчових продуктів / С. Літвинчук, В. Вишняк, В. Носенко, К. Андрієнко, О. Лукіяник // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 119–120.

Вишняк, В. Інфрачервона спектроскопія поглинання бджолиного воску / В. Вишняк // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 119–120.

Ідентифікація меду за допомогою інфрачервоної Фур'є-спектроскопії (FTIR) / А. Веберова, М. Сергієнко, В. Вишняк, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 185.

Інфрачервона спектроскопія дифузного відбивання порошкоподібних харчових сумішей на основі білого цукру / Я. Ярошинська, А. Склярова, Д. Чижук, В. Вишняк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 187.

Самарська, В. Контроль якості меду за допомогою Фур'є-спектрометра ближнього інфрачервоного діапазону / В. Самарська, Д. Головач, В. Вишняк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 186.

Фізика для харчових технологій : Змістовий модуль 1. Фізичні основи механіки, молекулярної фізики та термодинаміки) / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, Г. І. Шатковська, І. В. Гуцало, В. В. Вишняк : навч. посібник. – Київ : НУХТ, 2020.

Parfeniuk, M. Determination of mois-ture honey with a refractometer / M. Parfeniuk, A. Babicheva, V. Vyshniak // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11– 12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 179.

Виявлення фальсифікатів бджолиного воску методом інфрачервоної спектроскопії відбивання [Електронний ресурс] / В. В. Вишняк, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, Ю. В. Коробка, В. П. Домбровський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 159–166. Режим доступу :http://surl.li/azgoz

Європейська практика застосування фізичних методів аналізу якості та безпечності харчових продуктів / С. Літвинчук, В. Носенко, І. Гуцало, В. Вишняк // Європейcькі виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 92.

Інфрачервона спектроскопія відбивання сухих сумішей порошко-подібних харчових продуктів / А. Бабічева, Ю. Іванченко, Т. Загороднюк, В. Вишняк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11– 12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 178.

О возможности использования метода БИК-спектроскопии для анализа качества пчелиного воска / С. И. Литвинчук, В. Е. Носенко, В. В. Вишняк // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : доклады Международной научно-практической конференции, г. Минск, 21–22 марта 2019 г. – Минск : БГАТУ, 2019. – С. 353–354.

Переробка воскосировини та виробництво вощини / І. А. Артамонов, В. В. Самойленко, О. І. Акульонок, Л. О. Адамчук, В. В. Вишняк // Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 травня 2019 р. – Житомир : ЖНАУ, 2019. – С. 70.

Проблеми ідентифікації монофлорного меду з виду ROBINIA PSEUDOACACIA / Л. Адамчук, В. Вишняк, О. Григор’єва, Т. Білоцерківець // Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми : збірник матеріалів 73-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 3–4 квітня 2019 р. – Київ : НУБІП, 2019. – С. 236–237.

Identification of beeswax and its falsification by the method of infrared spectroscopy [Electronic resourse] / V. Vyshniak, O. Dimitriev, S. Litvynchuk, V. Dombrovskiy // Ukrainian Food Journal. – 2018. – Vol. 7, Issue 3. – P. 421–433. Access mode :http://surl.li/azgrc

Контроль якості та регіону походження меду методом ЯМР [Електронний ресурс] / Ю. Коробка, А. Д’яченко, В. Вишняк, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 390. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27631/1/16.pdf

Порівняльний аналіз ІЧ-спектрів відбивання бджолиного обніжжя та інших сипких продуктів (цукор, сіль, сода) [Електронний ресурс] / Т. Білошицька, В. Гальченко, О. Добровольська, С. Літвинчук, В. Вишняк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 400. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27630/1/15.pdf

Провідність контакту: надпровідний графен із d-хвильовим спарюванням – нормальний графен із різними швидкостями Фермі [Електронний ресурс] / А. М. Король, Н. В. Медвідь, В. В. Вишняк, С. І. Літвинчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 143–152. Режим доступу :http://surl.li/azgrv

Промисловий контроль якості воскової сировини методом БІЧ-спектроскопії [Електронний ресурс] / А. Дробот, В. Вишняк, С. Літвинчук, В. Домбровський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 388. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27624/1/11.pdf

Дослідження воскової сировини методом БІЧ-спектроскопії [Електронний ресурс] / Ю. Коробка, В. Гедзюк, В. В. Вишняк, В. П. Домбровський, С. І. Літвинчук, Т. Т. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2017 . – Ч. 2. – С. 344. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26702/1/K83.pdf

Тунельна прозорість графенової симетричної двор’єрної структури з бар’єрами швидкості фермі [Електронний ресурс] / А. М. Король, С. І. Літвинчук, І. В. Гуцало, В. В. Вишняк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – № 6. – С. 112–118. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26854/1/Hutsalo_111_112.pdf

Wax-like substances identification by NIR spectroscopy [Electronic resourse] / V. Vyshniak, S. Litvynchuk, V. Nosenko, V. Dombrovskiy // Food Science for Well-being : book of abstracts 8th Central European Congress on Food, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 132. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23734/1/Page_132.pdf

Вплив швидкості Фермі на коефіцієнт трансмісії квазіелектронів Дірака–Вейля в однобар’єрній графеновій структурі  [Електронний ресурс] / А. Н. Король, В. В. Вишняк, С. І. Літвинчук, І. В. Гуцало // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 3. – С. 183–189. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25364/1/K1.pdf

Ідентифікація бджолиного воску та воскоподібних речовин методом інфрачервоної спектроскопії  [Електронний ресурс] / C. І. Літвинчук, В. В. Вишняк, В. Є. Носенко, В. П. Домбровський // Перспективи розвитку м’ясної та оліє жирової галузі у контексті євроінтеграції : матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2016. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 180–182. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26701/1/P.180-182.pdf

Інфрачервона спектроскопія бджолиного воску  [Електронний ресурс] / В. В. Вишняк, C. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, В. П. Домбровський // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65–річчю кафедри процесів і апаратів харчових виробництв НУХТ, 8-10 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – C. 220–221. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26713/1/P.2202.pdf