Лазаренко Михайло Васильович

Статистичні показники (станом на 01.08.2022 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
23
8
6
5
132
11
34

Перелік опублікованих документів:

Investigation of the structure and mechanisms of thermal motion in nanostructured undecylenic acid / K. Hnatiuk, A. Alekseev, S. Alekseev, Yu. Grabovsky, K. Yablochkova, M. Lazarenko, M. M. Lazarenko // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2020. – Vol. 701, Issue 1. – Р. 16–27.

Melting of nano-crystals in porous matrices with modified surfaces: theoretical model and experiment / K. Hnatiuk, A. Alekseev, M. Lazarenko, R. Dinzhos, M. Lazarenko // Eurasian scientific congress : Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. – Barcelona, Spain : Barca Academy Publishing, 2020. – P. 215–220.

Topological solitons in chain molecular crystals with stoichiometric obstacles and hydrogen bonds / M. Lazarenko, A. Alekseev, S. Alekseev, K. Hnatiuk, O. Demidiuk, K. Yablochkova, N. Atamas, M. V. Lazarenko // Journal of Physics and Chemistry of Solids. – 2020. – Vol. 44. – P. 159–514.

Благодир, Д. Фізичні властивості рідких кристалів / Б. Благодир, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 175.

Горбенко, І. Кліматичні комплекси – багатофункціональні прилади для фільтрації повітря / І. Горбенко, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 173.

Доценко, О. Визначення енерго-ефективності й енерго-ощадності ламп у побуті / О. Доценко, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 174.

Лазаренко, М. Релаксаційні процеси в радіаційно модифікованому каучуці СКМС / М. Лазаренко, Т. Січкар, В. Заболотний // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 128–129.

Муренко, К. Ультра- та інфразвуки й їх вплив на біологічні процеси / К. Муренко, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 176.

Тагізада, Є. Осмос / Є. Тагізада, Ю. Легкодух, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня, 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 172.

Фазові переходи нанокристалів 1-октадецену у пористих матрицях силікагелю з модифікованими поверхнями / М. Лазаренко, К. Гнатюк, О. Алєксєєв, Максим Лазаренко, Р. Дінжос // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 126–127.

Influence of open-porous system on the solid-state phase transition in 1-octadecene / O. Alekseev, S. Alekseev, Yu. Zabashta, M. M. Lazarenko, K. Hnatiurk, M. V. Lazarenko, R. Dinzhos, M. Simeonov // Ukrainian Journal Physics. – 2019. – Vol. 64, № 4. – P. 340–347.

Nature of dielektric relaxation in micro- crystalline cellulose / O. M. Alekseev, K. M. Kovalov, M. V. Lazarenko, M. M. Lazarenko, Y. E. Grabovskii, S. Yu. Tkachev // Cellulose chemistry and technology. – 2019. – Vol. 53, № 1–2. – P. 15–22.

Structure and thermal motion of 1-octadecene, confine in the pores of porous silicon / M. M. Lazarenko, A. N. Alekseev, S. A. Alekseev, Yu. E. Grabovskii, M. V. Lazarenko, K. I. Hnatiuk // Molecular crystals and liquid crystals. – 2019. – Vol. 674, Issue 1. – P. 19–30.

Вплив радіаційного опромінення на релаксаційні процеси в еластомірах / В. Ф. Заболотний, Т. Г. Січкар, М. В. Лазаренко, В. Д. Банак // Актуальні проблеми фундаментальних наук : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, 01–05 червня 2019 р. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 117–119.

Вплив структури молекул на діелектричні властивості триацилгліцеридів [Електронний ресурс] / О. Ф. Демидюк, М. М. Лазаренко, О. М. Алєксєєв, С. О. Алєксєєв, С. І. Бохван, М. В. Лазаренко // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12–14 вересня 2019 р. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 20–22. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30378/1/1.pdf

Кропотов, М. Регульоване газове середовище для зберігання овочів і фруктів / М. Кропотов, І. Бондаренко, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 170.

Літвинчук, С. І. Проблеми формування конкурентоздатності майбутніх фахівців техніко-технологічних спеціальностей при вивченні фізики / С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, М. В. Лазаренко, І. В. Гуцало // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12–14 вересня 2019 р. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 114–115.

Соловйов, О. Полярне сяйво / О. Соловйов, О. Михайловський, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 169.

Фазовий перехід нано-кристал-рідина у пористих матрицях з модифікованими поверхнями / К. І. Гнатюк, О. М. Алєксєєв, С. О. Алєксєєв, М. М. Лазаренко, М. В. Лазаренко, Т. К. Лазаренко, Р. В. Дінжос, М. Сімеонов // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12–14 вересня 2019 р. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 27–29.

Фотодіоди / В. Жовтюк, О. Іщенко, Н. Шумкін, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 168.

Topological solitons in branched aliphatic molecules / S. Yu. Tkachev, O. M. Alekseev, M. M. Lazarenko, M. V. Lazarenko, K. M. Kovalov, S. I. Bokhvan, Yu. E. Grabovskii, N. V. Hoshylyk // Molecular crystals and liquid crystals. – 2018. – Vol. 665, Issue 1. – С. 166–180.

Альошин, О. Вплив холодоагентів на навколишнє середовище [Електронний ресурс] / О. Альошин, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 391. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27620/1/7.pdf

Жила, Є. Магнітне охолодження [Електронний ресурс] / Є. Жила, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 392. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27621/1/8.pdf

Світлодіоди та актуальність їх використання [Електронний ресурс] / М. Тарасенко, А. Каплун, В. Грибельник, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 393. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27622/1/9.pdf

Characterization of dielectric properties in liquid-solid phase transition / A. N. Alekseev, M. M. Lazarenko, M. V. Lazarenko, K. N. Kovalev, S. Yu. Tkachev // Inorganic materials. – 2017. – Vol. 53, Issue 15. – P. 1473–1477.

Релаксаційна спектрометрія та її прикладне значення [Електронний ресурс] / С. В. Баглюк, М. В. Лазаренко, О. М. Алєксєєв, М. М. Лазаренко // Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки, присвяченої 95-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора Дущенка В.П. : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 травня 2017 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 9–10. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32779/1/22.pdf

Spectral properties of Fibonacci superlattices formed using armchair graphene nanoribbons / A. M. Korol, S. I. Litvynchuk, S. V. Bagliuk, M. V. Lazarenko. – Low temperature physics. – 2016. – Vol. 42, Issue 3. – С. 219–223.

Взаємодія фосфатної кислоти з карбонатним осадом / О. П. Перепелиця, Т. В. Петренко, Б. С. Хоменко, М. М. Лазаренко // Украинский химический журнал. – 2016. – Вип. 82, № 2. – С. 95–99.

Вивчення структури триацилгліцеридів теплофізичним методом / М. М. Лазаренко, О. М. Алєксєєв, М. В. Лазаренко, С. В. Баглюк // Перспективи розвитку м’ясної та оліє жирової галузі у контексті євроінтеграції : V Міжнар. науково–технічної конференція, 7–8 листопада 2016. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 171–172.

Діелектрична релаксація в мікрокристалічній целюлозі / О. А. Алексеев, М. М. Лазаренко, М. В. Лазаренко та ін. / Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук : Міжнародна науково-практична конференція. – Миколаїв, 2016. – С. 25–26.

Исследование диэлектрических свойств в области фазового перехода «жидкость-твердое тело» / А. А. Алексеев, M. М. Лазаренко, М. В. Лазаренко и др. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2016. – Т. 82, № 9. – С. 43–47.

Маркевич, А. Сучасні погляди на природу блискавки / А. Маркевич, М. Лазаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 390.

Определение удельной электропроводности водных растворов электролитов / А. Н. Алексеев, А. В. Довгопола, К. Н. Ковалёв, М. М. Лазаренко, С. Ю. Ткачёв // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2016. – Т. 82, Вип. 7. – С. 40–42.

Спектральные свойства сверхрешеток Фибоначчи, образованных из графеновых креслообразных нанолент [Электронный ресурс] / А. Н. Король, С. И. Литвинчук, С. В. Баглюк и др. // Физика низких температур. – 2016. – Т. 42, № 3. – С. 283–288. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23732/1/Robota_a2.pdf

Теплоенергетична установка / А. Мартиросян, Б. Дітковский, М. Лазаренко, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82 Міжнар. наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 389.