Баглюк Сергій Володимирович

Статистичні показники (станом на 01.06.2021 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
35

Перелік опублікованих документів:

Кошовий, Н. Радіометричне датування / Н. Кошовий, С. Літвинчук, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11– 12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 175.

Сидоренко, В. Люмінесцентний аналіз та його використання у харчових технологіях / В. Сидоренко, С. Баглюк, С. Літвинчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11– 12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – C. 174.

Застосування лазерів у харчовій промисловості [Електронний ресурс] / О. Лукіяник, В. Сидоренко, С. Літвинчук, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 396. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27626/1/13.pdf

Молекулярна кухня: поєднання науки і мистецтва харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. Іванов, Д. Ренке, С. Літвинчук, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 395. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27625/1/12.pdf

Метод знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням [Електронний ресурс] / В. Якубенко, Р. Танчик, О. Іванов, С. Літвинчук, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 352. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25639/1/Part.352.pdf

Релаксаційна спектрометрія та її прикладне значення [Електронний ресурс] / С. В. Баглюк, М. В. Лазаренко, О. М. Алєксєєв, М. М. Лазаренко // Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки, присвяченої 95-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора Дущенка В.П. : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 травня 2017 р. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 9–10. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32779/1/22.pdf

Energy spectra of the graphene-based fibonacci superlattice modulated by the fermi velocity barriers [Electronic resourse] / A. M. Korol, S. I. Litvynchuk, S. V. Bagliuk, V. M. Isai // Physical science international journal. – 2016. – № 9 (3). – P. 1–8. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23534/1/Korol932015PSIJ23236.pdf

Бозон Хіггса: що являє собою нова частинка? [Електронний ресурс] / М. Івасенко, В. Гриненко, С. Літвинчук, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82 Міжнар. наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 383. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25638/1/P383.pdf

Вивчення структури триацилгліцеридів теплофізичним методом / М. М. Лазаренко, О. М. Алєксєєв, М. В. Лазаренко, С. В. Баглюк // Перспективи розвитку м’ясної та оліє жирової галузі у контексті євроінтеграції : V Міжнар. науково–технічної конференція, 7–8 листопада 2016. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 171–172.

Спектральные свойства сверхрешеток Фибоначчи, образованных из графеновых креслообразных нанолент [Электронный ресурс] / А. Н. Король, С. И. Литвинчук (Воронцова), С. В. Баглюк и др. // Физика низких температур. – 2016. – Т. 42, № 3. – С. 283–288. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23732/1/Robota_a2.pdf

Теплоенергетична установка / А. Мартиросян, Б. Дітковский, М. Лазаренко, С. Баглюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 82 Міжнар. наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 389.