Організаційна структура НТБ НУХТ

Костина Ірина Василівна
тел. 287-94-48; вн. 94-48
e-mail: irinakostina@meta.ua

Головна функція відділу - комплектування фонду літературою з усіх дисциплін та спеціальностей згідно з навчальними планами університету. Перевага надається літературі з профілю випускових кафедр. Враховуються потреби навчально-методичної, науково-дослідницької та культурно-виховної роботи. Веде автоматизовану базу даних комплектування.

   У складі відділу створено сектор обмінного фонду.

   Однією з функцій відділу є передплата періодичних видань для всіх підрозділів та служб університету.

   Відділ звітує перед бухгалтерією університету.

   Розташований на другому поверсі бібліотеки.

   Зав. відділу – Помаз Валентина Леонідівна.

   тел. 287-92-17; вн. 92-17.

Проводить технічне та наукове опрацювання літератури, займається її систематизацією; організовує та веде каталоги бібліотеки,як традиційні, так і електронний (з 1998 р.).
   Співробітники відділу надають консультації з питань користування довідково-пошуковим апаратом бібліотеки.
   Знаходиться на другому поверсі бібліотеки.
   Зав. відділу – Прокопенко Ірина Миколаївна.
   тел. 287-92-17; вн. 92-17.

Впровадження прогресивних форм роботи, зв'язок із кафедрами університету, підвищення кваліфікації працівників, удосконалення процесів роботи у відділах обслуговування користувачів, супровід Бази Даних "Читачі".
   Відділ має фонд, у складі якого література з бібліотекознавства.
   Знаходиться на першому поверсі бібліотеки.
   Зав. відділу – Рудовська Олена Миколаївна.
   Тел. 287-91-49; вн. 91-49.

Обслуговує: професорсько-викладацький склад, співробітників, аспірантів, студентів денної форми навчання.
Фонд складається з наукової, науково-технічної, природничої, довідкової літератури.
У відділі працють такі сектори:

 • Художньої літератури та МБА (міжбібліотечний абонемент) за допомогою якого бібліотека користується фондами:
  • Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського;
  • Національної парламентської бібліотеки України;
  • Державних галузевих бібліотек
  • Бібліотек вищих навчальних закладів м. Києва
 • Абонементу наукової літератури та стандартів.
 • Науковий читальний зал
 • Читальний зал періодичних видань.

Розташований на другому поверсі бібліотеки.
Зав. відділу – Ільченко Вікторія Вікторівна.
тел. 287-97-87; вн. 97-87.

У відділі працють такі сектори:

 • Абонементу навчальної літератури для студентів молодших курсів.

Обслуговує студентів 1-3 курсів денної та заочної форм навчання.    Фонд сектору складається з навчальної, навчально-методичної та довідкової літератури.

   На початку кожного семестру студенти обслуговуються групами, згідно графіку, та індивідуально. Література видається за розкладом навчального процесу та рекомендаціями кафедр.

Сектор працює у тісному контакті з деканатами та кафедрами.

Розташований на першому поверсі бібліотеки.

 • Абонементу навчальної літератури для студентів старших курсів.

   Обслуговує студентів 4-6 курсів денної та заочної форми навчання, магістрів. Фонд складається з підручників, навчальних посібників, навчально-методичної та довідкової літератури.

Відділ працює у тісному контакті з деканатами та кафедрами.

Розташований на першому поверсі бібліотеки.

 • Читальний зал для студентів.

Обслуговує професорсько-викладацький склад, співробітників, аспірантів, студентів денної та заочної форми навчання, інших користувачів.

Читальний зал отримує обов'язковий примірник всіх надходжень літератури до бібліотеки.

Працює мережа WI-FI.

Розташований на другому поверсі бібліотеки.

Відділ здійснює бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів за напрямами:

 • інформування про наявність літератури з окремих питань;
 • робота з довідково-бібліографічним апаратом;
 • ведення бази даних «Періодичні видання» електронного каталогу;
 • складання науково-допоміжної та рекомендаційної бібліографії;
 • проведення занять з основ бібліотекознавства та бібліографії;
 • проведення культурно-масових заходів;

   Розташований на другому поверсі бібліотеки.
   Каленська Валентина Сергіївна.
   тел. 287-92-09; вн. 92-09.

Відділ заснований у 1998 році. Основні завдання: впровадження новітніх комп’ютерних технологій у бібліотечно-технологічні процеси всіх підрозділів бібліотеки, створення та використання автоматизованого довідково-пошукового апарату НТБ, забезпечення користувачів бібліографічними документами в електронній формі, функціонування автоматизованої бібліотечної системи «УФД/Бібліотека». Веде наповнення електронної бібліотеки, електронного каталогу, підтримка Web-сайту бібліотеки, інституційного репозитарію НУХТ (eNUFTIR).
   Відділ знаходиться на першому поверсі бібліотеки.
   Зав. відділу - Путіліна Інна Миколаївна
   Тел.287-94-77; вн. 94-77.
   e-mail: i.putilina@ukr.net