Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Фізична і колоїдна хімія : навч. посіб. / О. В. Грабовська, Є. І. Ковалевська, І. М. Максімова, О. В. Подобій ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 327 с. - ISBN 978-966-612-196-0.

 
 Викладено основні закономірності фізичної і колоїдної хімії як фундаментальних дисциплін для вивчення технологій одержання харчових продуктів і матеріалів, наведено шляхи застосування цих хімічних наук у технологіях і процесах, що їх супроводжують. Для студентів технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів І та II рівнів акредитації. 

   Зміст