Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Фізика. Задачник-практикум / Б. І. Вербицький, А. М. Король, С. М. Котікова, Н. В. Медвідь ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 331 с. - ISBN 978-966-612-190-8.

 
 Наведено методичні поради щодо розв’язування різних типів фізичних задач, приклади їх розв’язування. Задачі згруповано за основними розділами курсу фізики. Наведено необхідний теоретичний матеріал (формули) для розв’язування. Містить професійно орієнтовані задачі для студентів ВІіЗ харчових технологій, задачі для розв’язування в аудиторії та самостійної роботи. Для студентів вищих технічних навчальних закладів. 

   Зміст