Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Основи біологічної безпеки (екологічна складова) : навч. посіб. / О. І. Бондар, Л. П. Новосельська, Т. Г. Іващенко ; під заг. ред. Г. Г. Шматкова ; Держ. екол. акад. післядип. освіти та управління. - Херсон : Грінь Д. С., 2016. - 372 с. - ISBN 978-966-930-089-8.

 
 Навчальний посібник представляє собою розширений курс лекцій з дисципліни «Біологічна безпека», що входить до циклу предметів спеціального підготування магістрів спеціальності 101- екологія, галузі знань 10 - природничі науки. Підручник буде актуальним для студентів, аспірантів, спеціалістів та науковців з екологічної безпеки, керівників виробничої сфери, а також фахівців природоохоронної діяльності. 

   Зміст