Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Психологія і педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Т. І. Туркот. - 2-ге вид. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 516 с. - ISBN 978-966-2393-49-1.

 
 У посібнику висвітлені теоретичні засади педагогіки вищої школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку вищої школи України; закономірності, принципи, форми, методи, традиційні та інноваційні технології навчання в сучасному ВНЗ; соціально-психологічні особливості сучасного студентства та можливості їх урахування в навчально-виховному процесі. Із сучасних позицій розкриваються вимоги до педагогічної і комунікативної культури викладача, його педагогічного іміджу, шляхи попередження і вирішення педагогічних конфліктів. Посібник адресований студентам магістратури вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, слухачам студій підвищення педагогічної кваліфікації. Його доцільно використовувати в процесі самоосвіти всім, кого цікавлять проблеми навчання і виховання студентської молоді. 

   Зміст