Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Трансформація сільського розселення в Україні : кол. моногр. / Т. А. Заяць, , І. В. Терон, , В. П. Звонар [та ін.] ; за ред. Т. А. Заяць ; Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - Київ : Ін-т демогр. та соц. досліджень ім. М. В. Птухи, 2017. - 298 с. - ISBN 978-966-02-8280-3.

 
 Досліджено природу і характер сучасних трансформаційних тенденцій у сільському розселенні України, які виникають унаслідок децентралізації системи управління та модернізації інституціоналізаційних механізмів впливу. Визначено основні структурно-функціональні зміни у демопоселенських структурах різної людності, економічній основі їхнього розвитку та соціальній сфері. Запропоновано стратегічні напрями зміцнення сільського поселенського потенціалу, орієнтовані на реалізацію соціальних пріоритетів державних програм розвитку сільських територій, поширення практики публічно-приватного партнерства та активізацію сільських територіальних громад у вирішенні проблем українського села. Запропоновано лісні інструменти впливу на цю сферу з боку держави і місцевого самоврядування. Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки та соціальної політики, працівників у сфері державного управління, викладачів та аспірантів економічних спеціальностей. 

   Зміст