Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Курсове проектування з використанням програм розрахунків типових з’єднань на персональних комп’ютерах : підручник / Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко, П. М. Поляков ; за ред. Г. О. Іванова, С. В. Шебаніна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : МНАУ, 2016. - 176 с.

 
 У підручнику викладено вимоги до змісту та обсягу курсової роботи, приклади розв’язання задач курсової роботи, розрахунки допусків і посадок типових з’єднань з використанням персональних комп’ютерів. Призначено для студентів вищих навчальних закладів освіти III і IV рівнів акредитації, а також викладачів. Матиме практичний інтерес у відповідних спеціалістів промисловості. 

   ЗмістВзаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Лабораторний практикум : підручник / Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко, П. М. Поляков ; за ред. Г. О. Іванова, С. В. Шебаніна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : МНАУ, 2016. - 192 с. - ISBN 978-617-7149-21-6.

 
 Лабораторний практикум з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» мас на меті ознайомлення студентів з методами вимірювання і оцінки точності деталей різного призначення, експлуатаційними і метрологічними характеристиками найбільш широко поширених вимірювальних приладів, а також придбання практичних навиків роботи з нормативною документацією єдиної системи допусків і посадок (ЄСДП). 

   ЗмістВзаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Практикум : підручник / Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко, П. М. Поляков ; за ред. Г. О. Іванова, С. В. Шебаніна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : МНАУ, 2016. - 428 с. - ISBN 978-617-7149-19-3.

 
 У підручнику викладено принципи, що забезпечують взаємозамінність з’єднань різних видів: циліндричних, конічних, нарізних, зубчастих; принципи і методи розрахунків допусків у розмірних ланцюгах. Наведено приклади розрахунку задач за розділами “Взаємозамінність”, “Стандартизація” і “Технічні вимірювання”. Розраховано на здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації, а також викладачів. Матиме практичний інтерес у відповідних спеціалістів промисловості. 

   ЗмістВзаємозамінність, основи стандартизації та технічних вимірювань : підручник / Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко, П. М. Поляков ; за ред. Г. О. Іванова, С. В. Шебаніна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - [вид. перероб. і доп.]. - Миколаїв : МНАУ, 2016. - 412 с. - ISBN 978-617-7149-15-5.

 
 У підручнику викладено загальні принципи взаємозамінності, основи стандартизації та технічних вимірювань. Розглянуто системи допусків і посадок типових зєднань деталей машин, наведено приклади їх розрахунку і застосування. Приведені тестові питання для контролю засвоєння студентами вивченого матеріалу. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Матиме практичний інтерес у відповідних спеціалістів промисловості. 

   Зміст