Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Стандартизація : навч. посіб. / Г. Д. Гуменюк ; Нац. ун-т харч. технол. - Херсон : Олді-плюс, 2017. - 330 с. - ISBN 978-966-289-130-0.

 
 У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих і нормативно-правових документів щодо стандартизації, історії розвитку та формування національної стандартизації, мета, завдання, принципи державної політики, пріоритетні напрямки стандартизації на сучасному етапі. Вимоги комплексу основоположних стандартів щодо процедур розроблення та оформлення національних і міждержавних НД; порядок впровадження міжнародних і регіональних стандартів як національних України; порядок розроблення нових видів харчової та виробничо технічної продукції; значення стандартизації в міжнародній торгівлі. Приведений аналіз законодавчих і нормативно-правових актів, якими регулюється та забезпечується безпечність харчової та сільськогосподарської продукції та здійснюється державний контроль за дотриманням вимог законодавства, норм, правил і стандартів. Висвітлені принципи ринкового нагляду в ЄС і Україні, особливості стандартизації в деяких зарубіжних країнах. Матеріал, викладений У навчальному посібнику, відповідає навчальній програмі дисципліни «Стандартизація продукції, послуг і технологічних процесів», а також може бути корисним при вивченні інших дисциплін «Стандартизація, метрологія та сертифікація», «Поглиблене вивчення метрології та стандартизації на підприємствах галузі», а також може бути корисним для викладачів, фахівців-стандартизаторів, інженерно-технічних працівників підприємств, які займаються питаннями стандартизації. Навчальний посібник рекомендований студентам внз, котрі навчаються за спеціальністю «Якість, стандартизація і сертифікація», «Харчова технологія», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та інших, які вивчають стандартизацію. 

   Зміст