Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Основи стандартизації та сертифікації : підручник / О. М. Величко, В. Ю. Кучерук, Т. Б. Гордієнко, В. М. Севастьянов ; за заг. ред. О. М. Величка ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 364 с. - ISBN 978-966-2393-82-8.

 
 Підручник містить матеріали стосовно основних понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та акредитації, методологічних основ стандартизації, її теоретичної бази, стандартизації та сертифікації на міжнародному, регіональному та національному рівні, Подані питання організації робіт зі стандартизації, стандартизації як елементу забезпечення якості продукції, сертифікації продукції, оцінки відповідності та акредитації, систем управління якістю. У підручнику викладений базовий навчальний матеріал з використанням сучасних міжнародних документів і питань стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, національну законодавчу, нормативно-правову і нормативну бази. Призначений для студентів, які навчаються за напрямами із галузі знань 0510 "Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології", а також для студентів, аспірантів та фахівців, зацікавлених в опануванні основ метрологічного забезпечення. 

   ЗмістСтандартизація продукції та послуг : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська, Н. І. Резвих. - Київ : Ліра-К, 2016. - 226 с. - ISBN 978-966-2393-76-7.

 
 У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Посібник представляє практичний інтерес для студентів, аспірантів, науковців та викладачів ВУЗів, які працюють над різними аспектами проблеми якості продукції та послуг, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов'язана зі стандартизацією товарів та послуг. 

   Зміст