Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М. Яцун, , О. В. Новікова, , Л. Д. Льовшина [та ін.] ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. - Харків : Світ книги, 2017. - 486 с. - ISBN 978-966-2678-26-0.

 
 Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. В навчальному посібнику розглянуті основні теоретичні положення менеджменту в ресторанному господарстві. Висвітлені питання планування, мотивації, контролю, координації. Особлива увага приділена ролі менеджера в системі управління бізнес-процесами підприємств ресторанного господарства. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Технологія харчування у ресторанному бізнесі», «Готельна та ресторанна справа», а також буде корисним для спеціалістів та підприємців у сфері ресторанного господарства. 

   ЗмістБізнес-планування та аудит екологічних проектів : навч. посіб. / С. В. Князь, , Я. С. Богів, , М. Т. Бець [та ін.] ; за ред. С. В. Князя ; Нац. ун-т "Львів. політех.". - Львів : Львів. політехніка, 2015. - 368 с.

 
 Висвітлено процеси формування, оцінювання та аудиту екологічних проектів і розроблення управлінських рішень, спрямованих на реалізацію моніторингу бізнес-планів цих проектів для формування конкурентних позицій підприємства на ринку. Зокрема, подано характеристику бізнес-планування у системі екологічного менеджменту підприємства, охарактеризовано бізнес-ідею як інноваційну основу екологічного проекту. Висвітлено особливості аудиту бізнес-плану екологічного проекту, ринку екологічних товарів та послуг, ресурсозбережних технологій у системі бізнес-планування еколого-інноваційної діяльності. Навчальний посібник істотно розширює поле вітчизняних економічних досліджень, формує основу для подальшого поглибленого вивчення явищ у сфері бізнес-планування та аудиту екологічних проектів і буде корисним для викладачів, студентів, науковців та спеціалістів-практиків, що вирішують проблеми, пов'язані з тематикою навчального видання. 

   Зміст