Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Магістерська робота : методика написання та захисту : навч. посіб. по методиці написання магістерської роботи для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" / С. О. Гуткевич, К. М. Пугачова ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : Гельветика, 2017. - 300 с. - ISBN 978-966-916-301-1.

 
 Посібник містить практичні поради магістрантам з моменту вибору теми, написання тексту рукопису, до моменту захисту магістерської роботи. Автори посібника мали мету надати максимально можливу науково-практичну допомогу магістрантам при написанні та захисті магістерської роботи. Посібник буде корисний для магістрантів та керівників магістерської роботи. 

   Зміст