Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Маркетинг : сучасні концепції та технології : підручник / В. Н. Парсяк. - Херсон : Олді-плюс, 2015. - 326 с. - ISBN 978-966-289-050-1.

 
 У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових концепцій і понять, вивчення яких передбачено вимогами відповідного державного освітнього стандарту. Адресований студентам економічних та інженерних спеціальностей очної, заочної та післядипломної форм навчання; може бути корисним керівникам і співробітникам маркетингових служб державних і приватних підприємств, органів місцевого самоврядування, широкому колу зацікавлених читачів. 

   ЗмістМаркетингова товарна політика : підручник / С. М. Ілляшенко. - Київ : Унів. кн., 2017. - 234 с. - ISBN 978-966-680-228-7.

 
 У підручнику розглядаються теоретичні і методичні основи маркетингової товарної політики, зокрема, планування продукції у руслі концепції маркетингу, принципи і методи оптимізації товарної політики, підходи до розробки і виведення на ринок нової продукції. Аналізується велика кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення курсу. Підручник містить практикум з основних розділів курсу. Для фахівців з маркетингу і маркетингової товарної політики. Буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми маркетингу. 

   ЗмістМаркетинг інформаційних продуктів і послуг : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - Київ : Кондор, 2016. - 480 с. - ISBN 978-966-2609-07-3.

 
 Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу з їх створення як системи і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам детальніше з'ясувати особливості сучасного маркетингу інформаційних продуктів і послуг, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, усіх, хто хоче ознайомитися з основами маркетингу інформаційних продуктів і послуг. 

   ЗмістМіжнародний маркетинг : навч. посіб. / М. І. Барановська, , Ю. Г. Козак, , С. Смичек [та ін.] ; за ред. М. Барановської, Ю. Козака, С. Смичека ; Одес. нац. екон. ун-т. - Київ : ЦУЛ, 2013. - 302 с. - ISBN 978-611-01-0480-7.

 
 Посібник спрямований на активне засвоєння курсу «Міжнародний маркетинг» згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Він містить аналіз загальних основ міжнародного маркетингу, економічного, політико-правового та соціально-культурного його середовища. Особлива увага приділяться маркетинговим стратегіям на зарубіжному ринку, товарній політиці та ціноутворенню у міжнародному маркетингу, засобам просування продукту на зарубіжний ринок. Для студентів економічних вузів та факультетів. 

   Зміст