Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Семенов, В. Ф. Туристичне країнознавство : навч. посіб. / В. Ф. Семенов ; за ред. В. Ф. Семенова. - 2-е вид., доп. і випр. - Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 392 с. - ISBN 978-966-2660-66-1.

 
 У навчальному посібнику вміщуєьться інформація про особливості розвитку суспільства, сучасний стан економіки, культури, туризму і рекреаціїв різних туристичних регіонах і окремих країнах Світу. Аналізується туристична привабливість регіонів і країн Світу, розглядаються туристичні ресурси найбільш привабливих країн, причинно-наслідкові особливості формування відомих туристичних дестинацій, тенденції розвитку туризму у світовому просторі. Навчальний посібник умовно складається з двох частин: у першій - розглядаються основні теоретичні засади загального та туристичного країнознавства, предмет, об'єкт, основні поняття і категорії дисципліни, розкривається економічна, соціальна, культрна картина сучасного Світу, аналізується сутність процесів глобалізаціїі регіоналізації. У другій частині містяться характеристики країн світу, їхніх туристичних районів та найбільш привабливих туристичних об'єктів. Для закріплення навчального матеріалу після кожної теми наводяться контрольні запитання й тести. Посібник включає також довідковий матеріал (6 додатків). Навчальний посібник «Туристичне країнознавство» призначається для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають туризм, економіку та управління туризмом, готельну та ресторанну справу. 

   Зміст