Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Українська мова для іноземних студентів : навч. посіб. / Н. О. Лисенко, Р. М. Кривко, Є. І. Світлична, Т. П. Цапко ; Нац. фармац. ун-т. - Київ : ЦУЛ, 2018. - 240 с. - рекомендовано кафедрою. - ISBN 978-611-01-0006-9.

 
 Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською, французькою та англійською мовами. Посібник відрізняється наочністю і містить численні пояснювальні схеми, таблиці та ілюстрації. Призначений для початкового вивчення української мови студентами-іноземцями вищих навчальних закладів. 

   ЗмістУкраїнська мова для студентів-іноземців (початковий рівень) : навч. посіб. / О. М. Волкова, , Н. О. Ворона, , Є. О. Голованенко [та ін.] ; за ред. Т. О. Дегтярьової. - Суми : Унів. книга, 2019. - 256 с. - рекомендовано кафедрою. - ISBN 978-966-680-836-6.

 
 Пропонований посібник є складовою частиною навчального комплексу для іноземних студентів, які вивчають українську мову з метою подальшого навчання у вищих навчальних закладах України. Посібник складається з двох основних розділів — «Вступний фо- нетико-граматичний курс» і «Розвиток Зв’язного мовлення» та додатків, які містять короткий словник лінгвістичних термінів та граматичні таблиці. 

   ЗмістУкраїнська мова для іноземців. Крок за кроком : підручник / Д. Мазурик. - Харків : Фоліо, 2017. - 288 с. - рекомендовано кафедрою. - ISBN 978-966-03-7909-1.

 
 Пропонований підручник призначений для навчання іноземців української мови від початкового («нульового») рівня до рівня В1 (Рубіжного). Опанування матеріалу підручника дасть змогу іноземцеві навчитися говорити, читати, писати українською мовою та розуміти її на слух у межах комунікативних тем «Знайомство», «Зовнішність», «Характер», «Сім’я», «Уподобання», «Навчання», «Відпочинок» тощо. Матеріал викладено за комунікативно-когнітивним принципом і поділено на 37 уроків. Зміст підручника відповідає вимогам і нормам, що містить Навчальна програма з української мови для відділень/факультетів доуніверситетської підготовки іноземних громадян, затверджена Міністерством освіти і науки України. Підручник передбачає роботу з викладачем (консультантом) і може бути використаний як для навчання в групі чи для індивідуальної роботи, так і в процесі дистанційного навчання. Підручник одномовний, що дає змогу застосовувати його в багатонаціональних групах без мови-посередника. 

   Зміст