Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Англо-український термінологічний словник : бл. 6 000 терм. / Є. С. Смірнова, І. М. Довгун, Т. Й. Усенко, С. М. Тищенко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2015. - 154 с.

 
 Англо-український термінологічний словник призначений для перекладу й читання спеціальної літератури. Подано технічні терміни, найуживаніші словосполучення і найпоширеніші англійські скорочення технічних термінів. Для бакалаврів, магістрів вищих навчальних закладів, студентів технікумів, коледжів харчової промисловості й аспірантів, які навчаються за напрямом підготовки 6. 051701 «Харчові технології та інженерія».  

   ЗмістЧередніченко, Г. А. Англійська мова : навч. посіб. / Г. А. Чередніченко, Є. С. Смірнова ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2015. - 326 с. - ISBN 978-966-612-165-6.

 
 Розглянуто загальні проблеми перекладу наукової і технічної літератури, способи і прийоми перекладу певних явищ англійської підмови науки і техніки, викладено теоретичні і практичні питання анотування та реферування наукових текстів. Подано мовні й мовленнєві вправи, зразки екзаменаційних тестів, ділових документів, приклади оформлення бібліографії. Для магістрів, аспірантів, здобувачів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації для підготовки до складання кандидатського іспиту з іноземної (англійської) мови.  

   Зміст