Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Мехатроніка : циклічно-методичний підхід до вирішення практичних задач автоматизації / О. П. Губарев, О. С. Ганпанцурова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". - Київ : КПІ, 2016. - 160 с. - ISBN 978-617-7367-00-9.

 
 Розглянуто застосування методик синтезу дискретних систем керування за циклічно-модульним підходом, адаптованих до комплекту завдань на розробку автоматизованих технічних об’єктів з пристроями гідропневмоавтоматики. Методики враховують використання засобів автоматизації з апаратною, електрорелейною та алгоритмічною реалізацією систем керуванням. Матеріал може бути використано для розробки автоматизованих систем з розподіленою системою керування та поглибленого вивчення студентами дисциплін, пов’язаних з структурним синтезом та розробкою алгоритмів керування в системах мехатроніки з гідравлічними та пневматичними виконавчими пристроями. Методики та приклади можуть бути корисними для аспірантів та слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

   Зміст