Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Технологія вина : задачі і приклади : навч. посіб. / М. В. Білько, Н. Я. Гречко, А. М. Куц, І. М. Бабич ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 290 с. - ISBN 978-966-612-193-9.

 
 Розглянуто технологічні схеми виробництва виноградних і плодово-ягідних вин, коньяків та ігристих вин. Наведено розрахунки задач, що застосовуються у відповідних технологічних процесах, розрахунки продуктів з одиниці сировини з виходом проміжних продуктів, товарної проду кції, відходів, з урахуванням втрат у виробництві із заданим асортиментом виноматеріалів та діючими у промисловості нормативами. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають технологію виноградних і плодово-ягідних вин. Може бути корисним фахівцям виноробної галузі та проектних установ. 

   ЗмістКинетика химико-технологических процесов в производстве сахара : монография / Л. П. Рева ; Нац. ун-т пищ. технол. - Киев : НУПТ, 2017. - 218 с. - ISBN 978-966-612-201-1.

 
 Изложены теоретические основы химико-технологических процессов современного производства, формирование химических моделей из совокупности реакций, кинетические модели химических реакций в гомогенных системах, кинетика химических реакций в модельных и промышленных реакторах, кинетика химикотехнологических процессов в гетерогенных системах, кинетика химико-технологических процессов в производстве сахара. Знание кинетики химико-технологических процессов в гомогенных и гетерогенных системах необходимо для научно обоснованных расчётов этих процессов и проектирования современных химических реакторов, в т. ч. для технологии сахарного производства. Для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, преподавателей специальности «Технология сахара», производственников сахарных заводов и специалистов научно-исследовательских организаций. 

   ЗмістТехнологічні комплекси харчових виробництв : навч. посіб. / В. І. Теличкун, , О. М. Гавва, , Ю. С. Теличкун [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : Сталь, 2017. - 456 с. - рекомендовано кафедрою. - ISBN 978-617-676-130-3.

 
 В навчальному посібнику представлено сучасні форми організації технологічних комплексів харчових виробництв для переробки рослинної та тваринної сировини в харчові продукти. Розглядаються технологічні комплекси переробки зерна, виробництва хліба і макаронних виробів, кондитерських виробів, молока, м’яса, цукру, крохмалю і патоки, олійних, жирових, бродильних і харчоконцентрантних виробництв. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців зі спеціальності 133 «Галузеве машиннобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв». Навчальний посібник може буде цікавим для студентів та магістрантів інших спеціальностей, зокрема технологічних, а також інженерно- технічним працівникам підприємств харчової та переробної промисловості. 

   Зміст