Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Методи контролю харчових продуктів : навч. посіб. / Т. А. Королюк, С. І. Усатюк, Т. А. Костінова, І. М. Філіпченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 146 с. - ISBN 978-966-612-192-2.

 
 Викладено перевірені й удосконалені методи контролю вітчизняних і закордонних авторів, а також стандартизовані методики, затверджені в установленому порядку. Детально описано методи контролю, що дає можливість проводити аналіз без використання інших літературних джерел. Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації. Може бути використано спеціалістами харчових виробництв, науковими співробітниками і викладачами. 

   ЗмістМонтаж та технічний сервіс обладнання. Практикум : навч. посіб. / В. Г. Мирончук, Д. М. Люлька, О. А. Єщенко, О. І. Свідерська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 162 с. - ISBN 978-966-612-199-1.

 
 Наведено низку практичних робіт для вирішення завдань виконання й розрахунку складових частин монтажних робіт і технічного сервісу обладнання. Кожна робота містить теоретичні основи, приклади розрахунку, варіанти завдань для самостійної роботи, запитання для самоперевірки. Для студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються в галузі технологічного обладнання переробних і харчових виробництв. Може бути корисний для студентів і фахівців споріднених спеціальностей. 

   ЗмістГігієнічні вимоги до проектування обладнання харчових виробництв : підручник / О. О. Чепелюк, О. А. Єщенко, Ю. Ю. Доломакін ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 311 с. - ISBN 978-966-612-195-3.

 
 Висвітлено питання гігієнічного дизайну технологічного обладнання, який може істотно зменшити ризики, пов’язані із забрудненням харчових продуктів у процесі виробництва. Розглянуто основні полоясення щодо вибору конструкційних матеріалів, необхідної чистоти оброблення поверхонь, які контактують з продуктом. Подано рекомендації з виконання окремих елементів конструкції та їхніх з’єднань з метою запобігання застійним зонам. Комплексно описано проблеми, пов’язані з конструюванням технологічних трубопровідних систем. Наведено основні відомості, потрібні для конструювання систем очищення обладнання. Для студентів вищії* навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Обладнання переробних і Харчових виробництв». Може бути корисний для інженерно-технічних працівників харчової і суміжних галузей промисловості. 

   Зміст