Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Коливання, пульсації і нестаціонарні режими у сорбційних процесах / О. С. Марценюк, О. Ю. Шевченко, Н. А. Ткачук, А. І. Маринін ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : Кондор, 2017. - 472 с. - ISBN 978-617-7458-33-2.

 
 Розглянуто способи використання в сорбційних апаратах різних типів коливальних, пульсаційних і нестаціонарних явищ, які накладаються спеціальними засобами штучно або виникають самовільно унаслідок турбулізації та взаємодії потоків і сприяють інтенсифікації масообміну. Для інженерів, науковців і студентів, яких цікавлять питання інтенсифікації масообміну в процесах сорбції і ректифікації. 

   ЗмістХарчова промисловість України : стратегічні аспекти розвитку / Я. М. Гадзало, М. П. Сичевський, О. В. Бокій [та ін.] ; за заг. ред. Я. М. Гадзала ; Ін-т продовольчих ресурсів НААН. - Київ : Аграрна наука, 2016. - 380 с. - ISBN 978-966-540-424-8.

 
 Висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонування харчової про- мисловості України на зламі ХХ-ХХI ст. Розкрито стратегічні вектори і пріоритетні напрями розвитку галузевих ринків харчової промисловості в умовах глобалізації та монополізації світових продовольчих ринків. Визначено чинники кон'юнктурних змін, бар'єри та ризики на шляху активізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних товаровиробників. Окреслено напрями державної політики сприяння розвитку харчової промисловості, засади макроекономічної стабілізації і зростання платоспроможного попиту населення. Призначено для працівників різних рівнів управління галузями і підприємствами харчової промисловості в системі АПК, керівників, спеціалістів, науковців, викладачів, студентів. 

   ЗмістВедическая кулинария для современных хозяек / А. В. Козионова. - 12-е изд. - Москва : Фил. кн., 2015. - 272 с. - ISBN 978-5-8205-0297-2.

 
 В книге предлагаются ведические кулинарные рецепты напитков, салатов, зерновых, овощных, бобовых (включая сою) и молочных блюд, соусов, выпечки, тортов и кексов, сладостей, а также блюда из папоротника. 

   ЗмістОптимізація технологічних процесів галузі : підручник / А. М. Дорохович, В. В. Дорохович, Т. В. Зінченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. - Київ : Інкос, 2016. - 392 с. - ISBN 978-617-598-105-4.

 
  Підручник «Оптимізація технологічних процесів галузі» складається з п'яти розділів. В першому розділі наведено матеріали щодо загальної постановки задач оптимізації та економічної оцінки ефективності функціонування кондитерського виробництва. В другому розділі наведено характеристику системи, її властивості та закономірності. В третьому розділі — розрахунки критерія ефективності функ- ціонування великої технологічної системи. В четвертому розділі розглянуто основні принципи ортогонального та ротатабельного центрального композиційного планування експерименту та оптимізаційні методи аналізу результатів. В п'ятому розділі наведено матеріали щодо оптимізації рецептурного складу та параметрів технологічних процесів виробництва окремих груп кондитерських виробів. 

   Зміст