Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Логістика : підручник / В. М. Марченко, В. В. Шутюк ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т ім. І. Сікорського". - Київ : Артек, 2018. - 312 с. - ISBN 978-617-7674-45-9.

 
 У підручнику викладено методологічні основи логістики та розкрито сутність основних її функціональних процесів. Розглянуто базові поняття логістики та охарактеризовано компоненти логістичної системи підприємства. Розкрито способи організації базових логістичних операцій та представлено показники оцінювання ефективності виконання логістичних функцій. У кінці кожного розділу подаються питання та тести для самостійного контролю знань. Підручник призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Економіка», слухачів системи підвищення кваліфікації, для управлінців і фахівців підприємств та всіх, хто організовує та управляє логістичними процесами. 

   ЗмістЕкономіка підприємства : навч. посіб. / С. Ю. Вігуржинська, Н. Й. Босюркіна, Т. В. Свистун ; за ред. С. Ю. Вігуржинської ; Одес. нац. акад. харч. технол. - Одеса : ОНАХТ, 2018. - 116 с. - ISBN 978-617-7503-06-3.

 
 Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу «Економіка підприємства». В ньому послідовно розглянуті економічні питання теорії та практики сучасного формування і розвитку економіки підприємства, подано тлумачення спеціальних термінів і понять. Розділи посібника містять схеми, таблиці, формули для розрахунків. Розрахований для студентів технічних направлень усіх форм навчання. Може бути використаний в системі ніслядипломної освіти, перепідготовки і підвищення кваліфікації практичних працівників. 

   Зміст