Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Експертиза товарів : підручник / Л. І. Байдакова, С. В. Ягелюк, І. М. Байдакова. - Київ : Слово, 2014. - 392 с. - ISBN 978-966-194-197-6.

 
 Книга присвячена товарознавчій оцінці продовольчих та непродовольчих товарів, що набуває особливого значення в умовах розвитку в Україні ринкової економіки, її інтеграції в світову економіку. За таких умов постає завдання досягнення конкурентоспроможності українських товарів, чому й сприяє товарознавча експертиза. У підручнику наведено основну класифікацію товарів, визначено фактори, що формують споживчі властивості та асортимент товарів, а також подано вимоги до якості, маркування та пакування товарів, порядок відбору проб та зразків, методи експертних досліджень. До кожної групи товарів подано перелік нормативних документів. Підручник призначено для студентів вищих начальних закладів, спеціальних середніх начальних закладів, що навчаються за спеціальність товарознавство та іншими суміжними спеціальностями, а також буде цікавим підприємцям та всім, хто цікавиться якістю вироблюваної і споживаної в Україні продукції. 

   Зміст