Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Економіка готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. / Т. П. Басюк, Т. Л. Керанчук ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2018. - 282 с. - ISBN 978-966-612-219-6.

 
 Розглянуто економіко-правові засади функціонування підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу, теоретичні та практичні аспекти економіки готельних та ресторанних закладів. Викладено основи формування економічних ресурсів та управління ними в готелях та ресторанних закладах, описано методичні підходи щодо аналізу економічних параметрів їх діяльності, в тому числі фінансових результатів діяльності. Розглянуто основи стратегічного та поточного планування діяльності підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу. Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації всіх форм навчання, а також фахівців, які працюють у сфері готельного та ресторанного бізнесу. 

   Зміст