Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Організація виробництва в закладах ресторанного господарства : навч. посіб. / О. С. Павлюченко, А. В. Гавриш, Л. О. Шаран ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 227 с. - ISBN 978-966-612-205-9.

 
  Наведено основні напрями розвитку ресторанного господарства. Описано основні типи закладів ресторанного господарства з урахуванням вимог нормативної документації. Викладено особливості оперативного планування виробництва, організації постачання, ведення тарного та складського господарства. Детально охарактеризовано організацію виготовлення кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства з різною виробничою структурою. Розглянуто основи організації праці виробничого персоналу. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа». Може бути корисний для магістрантів, аспірантів, керівників і працівників закладів, які виробляють продукцію ресторанного господарства. 

   Зміст