Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства : навч. посіб. / Н. О. П'ятницька, Н. М. Зубар, Г. Т. П'ятницька [та ін.] ; за заг. ред. Н. О. П'ятницької, Н. М. Зубар ; Київ. ун-т туризму, екон. і права. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КУТЕП, 2016. - 407 с.

 
 Розкрито теоретичні та практичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту. Наведені методики галузевого аналізу, проектування підприємств готельно-ресторанного бізнесу, розрахунку обсягів реалізації готельно-ресторанного продукту, забезпечення підприємства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, формування організаційної структури управління, економічного обґрунтування прийнятих рішень. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 14010101 „Готельна і ресторанна справа", а також може бути корисним викладачам, спеціалістам-практикам. 

   ЗмістСучасна українська кухня : навч. посіб. / В. С. Ростовський. - Київ : Кондор, 2016. - 134 с.

 
 Мистецтво приготування їжі грає дуже важливу роль в житті українського суспільства. Українська кухня сформувалася, як національна, в середині XIX ст. і за цей період набула характерних рис, випробувала зльоти і падіння, але до початку XXI ст. зберегла свої національні риси. Автор книги по крихтах збирав кращі рецепти, технології виробництва багатьох кулінарних і кондитерських шедеврів, представлених за останніх 20 років незалежності України на різних кулінарних конкурсах, виставках, оглядах кращими кулінарами країни, проводив власні розробки, опублікував багато робіт за технологією. 

   ЗмістАюрведа : траволечение и ароматерапия / Я. Н. Раздобурдин. - 2-е изд., дораб. - Москва : Центрополиграф, 2016. - 350 с. - (Инструкция по использованию жизни). - ISBN 978-5-227-06332-8.

 
 Цикл книг «Аюрведа. Инструкция по использованию жизни» — это попытка синтезировать древние Ведические и современные медицинские знания, максимально приблизить их к нашим северным широтам и европейскому образу жизни, ибо главный принцип Аюрведы — науки о жизни — звучит на санскрите как «деша, кала, патра», или «место, время, обстоятельства». В третьей книге цикла мы рассмотрим траволечение и ароматерапию с точки зрения Аюрведы, ознакомимся с индивидуальными талантами растений. Я предлагаю всмотреться в растения глубже, пристальнее, с более открытым сознанием, чем мы делали это прежде. Книга написана максимально просто и сжато, она будет интересна не только специалистам Аюрведы, но и широкому кругу читателей.  

   ЗмістПряности для кулинарии и здоровья / Е. В. Нартов. - Veda Press, 2009. - 268 с.

 
 Книга знакомит с основными доступными пряностями и травами, которые обладают ценными кулинарными и целебными свойствами. 

   ЗмістУстаткування підприємств харчування : практикум : навч. посіб. Ч. 2 : Теплове устаткування / Г. В. Дейниченко, , Н. О. Афукова, , Г. М. Постнов [та ін.] ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. - Київ : Інкос, 2016. - 384 с. - ISBN 978-617-598-108-5.

 
 В навчальному посібнику наведені загальні методичні рекомендації, які містять методику і правила проведення лабораторних занять з теплового устаткування закладів ресторанного господарства. Кожна лабораторна робота складається з теоретичної частини з інформацією про класифікацію, призначення, будову, правила експлуатації певної групи сучасного теплового устаткування та практичної частини, що її треба виконати студентам. Наведені методики розрахунку теплового балансу, техпіко-екоііомічиих показників, окремих видів тсплогсіїеруючих пристроїв теплового устаткування, надані засоби з техніки безпеки під час роботи з цим устаткуванням. Для закріплення та більш глибокого вивчення матеріалу наприкінці кожної лабораторної роботи наведені контрольні запитання, тести, ситуаційні завдання. Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.051701 «Харчові технології та інженерія» усіх форм навчання. 

   Зміст