Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Молокопереробка. Промисловий інжиніринг : підручник / С. В. Іванов, О. В. Грек, Т. Г. Осьмак ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. - Київ : НУХТ, 2017. - 275 с. - ISBN 978-966-612-194-6.

 
 Висвітлено сучасні принципи організації промислового інжинірингу — комплексу інженерно-консультаційних послуг, які пов’язані зі створенням об’єктів молокопереробної промисловості, а також забезпеченням функціонування підприємств за широким спектром цілей їх маркетингової діяльності. Особливу увагу приділено будівельному інжинірингу з урахуванням сучасних принципів нарощування потужностей, принципів розміщення підприємств і розроблення генерального плану та ін. Наведено інформацію з технологічного і технічного інжинірингу з описами автоматизації та механізації технологічних процесів, вимогами санітарного нагляду за обладнанням, енергозабезпечення молокопереробних підприємств та ін. Для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців молочної промисловості. 

   Зміст