Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Технологія м'ясопродуктів із нетрадиційної м'ясної сировини : підручник / Л. В. Пешук, М. О. Янчева, О. І. Гащук, С. Г. Кириченко ; Нац. ун-т харч. технол., Харк. держ. ун-т харч. та торг. - Київ : ЦУЛ, 2017. - 300 с. - ISBN 978-617-673-524-3.

 
 Підручник «Технологія м'ясопродукгів із нетрадиційної м'ясної сировини» с першою спробою узагальнити матеріал по використанню диких, мисливських і промислових іварин в технологіях м'ясних продуктів. Підручник «Технологія м'ясопродукгів із нетрадиційної м'ясної сировини» відповідає державному стандарт з підготовки фахівців спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізацій: «Технолог ії зберігання, консервування та переробки м'яса», «Тсхнолоії харчування»; «Технології в ресторанному господарстві», та спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» спеціалізації «Готельна і ресторанна справа». Підручник рекомендовано для викладання фахових дисциплін: «Формування сировинних ресурсів», «Технології м'ясних продуктів функціонального призначення», «Інноваційні технології галузі», «Готельно-ресторанна справа», «Організація ресторанного бізнесу» студентам за паспортом спеціальності, а також для науковців, магістратів, аспіратів відповідного профілю, викладачам коледжів та ВНЗ, фахівцям м'ясної галузі. Підручник «Технологія м'ясопродукгів із нетрадиційної м'ясної сировини» підготовлено згідно вимог «Методичних рекомендацій щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів і Порядок надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України». 

   Зміст