Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Прикладна механіка та основи конструювання : навч. посіб. / В. С. Костюк, Г. Р. Валіулін, Є. В. Костюк ; Нац. ун-т харч. технол. - Київ : Кондор, 2018. - 226 с. - ISBN 978-617-7582-61-7.

 
 У навчальному посібнику розглянуто основні питання теоретичної механіки, теорії механізмів і машин, опору матеріалів, деталей машин, стандартизації та взаємозамінності, проектування та конструювання деталей, елементів та передаточних механізмів машин. Видання розраховано на студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форми навчання, а також може бути використано для інших не машинобудівних спеціальностей. 

   Зміст