Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Проектування холодильників для зберігання плодоовочевої продукції : підручник / М. Г. Хмельнюк, В. П. Кочетов, А. В. Форсюк ; під заг. ред. М. Г. Хмельнюк ; Одес. нац. акад. харч. технол. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 162 с.

 
 У даному підручнику надана методологія проектування холодильників плодоовочесховищ на основі використання інформації діючих державних та міжнародних норм проектування будівельних конструкцій холодильників-плодоовочесховищ різного призначення (ДБН), та інформації діючих державних та міжнародних стандартів щодо властивостей продукції та технологічного регламенту ії зберігання. Звернуто увагу на необхідність перевірки нормативних документів на внесення змін. Підручник може бути використаний студентами вузів, що навчаються по спеціальностях «Холодильні машини і установки», а також фахівцями в галузі холодильної техніки і технології при виконанні проектних розробок будівництва нових або реконструкції діючих холодильників для зберігання рослинницької продукції. 

   Зміст