Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Технологія ліків : навч. посіб. / О. С. Марчук, Н. Б. Андрощук. - Київ : Медицина, 2014. - 576 с. - ISBN 978-617-505-322-5.

 
 Навчальний посібник створено на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми державного стандарту вищої освіти України зі спеціальності "Фармація". Посібник містить теоретичний матеріал і навчально-тренінгові завдання, які спрямовані на самостійне оволодіння знаннями і навичками через виконання конкретного виду діяльності. Це дає змогу краще і швидше адаптуватися в технології ліків відповідно до реальної виробничої задачі, працювати продуктивніше і сприяє становленню фахівця. Матеріал для практичних занять подано у вигляді алгоритмів і еталонів дій студента за алгоритмами. Для самоконтролю знань і умінь розроблено контрольні запитання, тестові завдання і ситуаційні задачі. Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—III рівнів акредитації. 

   Зміст