Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Пеніцилії в навколишньому середовищі. Ч. 1 / Е. З. Коваль, А. В. Руденко, В. В. Гончарук ; Нац. акад. наук України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, Держ. уст."Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". - Київ : Наук. думка, 2014. - 437 с. - ISBN 978-966-00-1456-5.

 
 Книга містить узагальнену інформацію про найпоширенішого представника мікроскопічних грибів — рід Penicillium. Види пеніциліїв є постійними компонентами мікобіоти грунтів, води, повітря, різних природних і штучних екосистем, а їх субстратна й мікрокліматична приуроченість повністю відповідає основному постулату екології: все є всюди і лише підпорядковується закону природного добору. Найголовніші відомості про таксономічні, морфологічні, фізіологічні, біохімічні та екологічні властивості 170 видів пеніциліїв, необхідні для оцінювання їх життєдіяльності в умовах екологічного моніторингу, представлені у книзі, що складається з двох частин: першої — загальної та другої — спеціальної, присвяченої їх ідентифікації. У першій частині висвітлено історію дослідження роду у світі й в Україні, наведено методи дослідження, основні морфологічні, фізіологічні, біохімічні й екологічні характеристики, особливості метаболізму, дані філогенетичного аналізу, відомості про виявлення окремих видів у екосистемах природного та антропогенного походження, розглянуто життєздатність пеніциліїв в умовах космічних апаратів, вічної мерзлоти, вказано їх прикладне й теоретичне значення. Окремі розділи присвячені формуванню мікобіоти у ме- гаполісах, для видів якої встановлено шкодочинність по відношенню до продуктів харчування, житлових і промислових приміщень, будівельних конструкцій, різноманітних матеріалів і виробів з них, історичних та музейних памяток. Закцентовано увагу на проявах токсикогенної, алергенної та патогенної здатності при інфікуванні живих організмів, зокрема рослин, тварин і людини. Для мікологів, біологів, медиків, агрономів, хіміків, інженерів різних галузей народного господарства. 

   ЗмістПеніцилії в навколишньому середовищі. Ч. 2 : Визначник пеніциліїв і джерела їх існування / Е. З. Коваль, А. В. Руденко, В. В. Гончарук, Н. М. Волощук ; Нац. акад. наук України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, Держ. уст."Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". - Київ : Наук. думка, 2014. - 386 с. - ISBN 978-966-00-1457

 
 Друга частина книги містить інформацію, необхідну для встановлення видів виявлених пеніциліїв. Детально проаналізовано існуючі системи класифікації роду, критично розглянуто критерії, на основі яких рід Penicillium поділяють на підроди, секції та серії, аргументовано вибір класифікації для 170 видів, наведених у книзі, сформульовано чіткі критерії для розуміння обсягу кожного з визнаних таксонів. Запропоновано поділ роду на 5 секцій — Monoverticillata, Divaricata, Bivcrticillata-symmetrica, Asymmctrica і Terver-ticillata, складено відповідні ключі для їх встановлення, а також для кожної з їх серій. Для наведених видів крім загальноприйнятого авторського опису узагальнено відомості щодо фізіологічних особливостей, продуктів метаболізму, субстратної специфіки, поширення, деструктивної здатності, проявів патогенності. Для кожного виду додасться рисунок морфологічних структур, а для деяких — кольорові фото колоній та ушкоджених субстратів. Для мікологів, мікробіологів, фітопатологів, технологів, фармакологів, співробітників відповідних лабораторій санітарного контролю. 

   Зміст