Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Практикум із сільськогосподарської фітопатології : навч. посіб. / В. Д. Колодійчук, А. І. Кривенко, Н. І. Шушківська. - Київ : ЦУЛ, 2013. - 232 с. - ISBN 978-611-01-0416-6.

 
 Навчальний посібник складається з чотирьох розділів. У розділі І "Загальна фітопатологія" подаються відомості про хвороби рослин (симптоми неінфекційних та інфекційних хвороб рослин, морфологія, розмноження і класифікація грибів - основних збудників хвороб), які створюють необхідну базу ддя успішного освоєння прикладної частини курсу. У розділі II "Сільськогосподарська фітопатологія" розглядаються найбільш поширені і шкідливі хвороби польових, овочевих, плодових, ягідних культур та виноградної лози. У третьому розділі практикуму "Самостійна робота" подаютьсяі методичні вказівки щодо опрацювання теоретичного матеріалу, який через дефіцит аудиторних годин виноситься на самостійне опрацювання студентами. Важливою складовою теоретичної і практичної підготовки студентів є навчальна практика. Мета, завдання і програма оснозних тем практичних занять з фітопатології приведені в розділі IV "Навчальна практика". Рекомендований для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації напряму «Агрономія». Може бути корисним для спеціалістів с.-г. підприємств різних форм власності та господарювання, слухачів закладів післядипломної освіти, фермерів, садівників та городників-любителів. 

   Зміст