Натисніть на картинку для збільшення чи Зміст для отримання додаткової інформації.
Назад до пошуку
Назад до дерева розділів


Біологія клітин : навч. посіб. / В. О. Красінько, І. М. Волошина, І. В. Лич, С. В. Ігнатенко ; Нац. ун-т харч. технол. - К. : НУХТ, 2015. - 355 с. - ISBN 978-966-612-175-5.

 
 Розглянуто особливості будови та функціонування живих клітин як основних об’єктів, потенціал яких використовується у біотехнології. Призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Біотехнологія».  

   Зміст