Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Менеджмент якості та безпечності органічних харчових продуктів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології органічних харчових продуктів» денної форми навчання / укладач : Ю. В. Камбулова. – Київ : НУХТ, 2021. – 38 с. – № 65.186

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Менеджмент якості та безпечності органічних харчових продуктів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Практичні проблеми в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проєкту (харчоконцентратне виробництво) для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / укладачі : В. М. Ковбаса, В. М. Махинько, Л. В. Махинько ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 39 с.– № 65.185

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Практичні проблеми в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчових концентратів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Практичні проблеми в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проєкту (макаронне виробництво) для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / укладачі : В. Г. Юрчак, В. М. Махинько ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 63 с. – № 65.184

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Практичні проблеми в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчових концентратів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «Магістр» спец. 181 «Харчові технології» ОПП «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання (макаронне виробництво) [Електронний ресурс] / укладачі : В. Г. Юрчак, Л. А. Михонік ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 66 с. – № 65.183

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Випускна робота

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання (макаронне виробництво) [Електронний ресурс] / укладачі : В. Г. Юрчак, В. М., Л. А. Михонік ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 66 с. – № 65.182

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Випускна робота

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання (харчоконцентратне виробництво) [Електронний ресурс] / укладачі : В. М. Ковбаса, Л. А. Михонік ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 57 с. – № 65.181

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Випускна робота

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання (харчоконцентратне виробництво) [Електронний ресурс] / укладачі : В. М. Ковбаса, Л. А. Михонік ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 56 с. – № 65.180

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Випускна робота

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Інновації в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для здобувачів ОС «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» ОПП «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / укладач : В.І. Дробот ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 21 с. – № 65.179

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Інновації в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дробот, В. І. Інновації в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеню «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / В. І. Дробот ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ. – 2021. – 82 с. – № 65.178

Тип документу: Конспект лекцій

Дисципліна: Інновації в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Нормативно-правова база виробництва органічних харчових продуктів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології органічних харчових продуктів» денної форм навчання / укладач : Н. О. Фалендиш ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 35 с. – № 65.177

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Нормативно-правова база виробництва органічних харчових продуктів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Основні принципи та вимоги до органічних харчових продуктів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проєкту для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології органічних харчових продуктів» денної форми навчання / укладачі : Н. О. Фалендиш, Ю. В. Камбулова, В. М. Махинько ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 43 с. – № 65.176

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Основні принципи та вимоги до органічних харчових продуктів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Основні принципи та вимоги до органічних харчових продуктів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проведення практичних занять для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології органічних харчових продуктів» денної форми навчання / укладачі : І. М. Бобель, Н. О. Фалендиш ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 30 с. – № 65.175

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Основні принципи та вимоги до органічних харчових продуктів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Основні принципи та вимоги до органічних харчових продуктів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології органічних харчових продуктів» денної форми навчання / укладачі : І. М. Бобель, Н. О. Фалендиш ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 41 с. – № 65.174

Тип документу: Лабораторний практикум

Дисципліна: Основні принципи та вимоги до органічних харчових продуктів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бобель, І. М. Основні принципи та вимоги до органічних харчових продуктів [Електронний ресурс] : конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології органічних харчових продуктів» денної форми навчання / укладачі : І. М. Бобель, Н. О. Фалендиш ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ. – 2021. – 62 с. – № 65.173

Тип документу: Конспект лекцій

Дисципліна: Основні принципи та вимоги до органічних харчових продуктів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Практичні проблеми в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проєкту (кондитерське виробництво) для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / укладачі : В. В. Дорохович, Ю. В. Камбулова, В. М. Махинько, О. О. Кохан, В. В. Малиновський ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 65 с. – № 65.172

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Практичні проблеми в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчових концентратів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Практичні проблеми в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання курсового проєкту (хлібопекарське виробництво) для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / укладачі : В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, В. М. Махинько, В. В. Малиновський ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 91 с. – № 65.171

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Практичні проблеми в технологіях борошняних, кондитерських виробів та харчових концентратів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Програма професійної практики на підприємствах органічного виробництва харчових продуктів для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології органічних харчових продуктів» денної форми навчання [Електронний ресурс] / укладачі : Ю. В. Камбулова, В. Г. Юрчак, О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко, О. О. Кохан, Н.О. Фалендиш ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 16 с. – № 65.170

Тип документу: Програма

Дисципліна: Переддипломна практика

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Програма переддипломної практики на підприємствах з виробництва органічних харчових продуктів здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології органічних харчових продуктів» денної форми навчання [Електронний ресурс] / Ю. В. Камбулова, О. О. Кохан, Н. О. Фалендиш, А. О. Шевченко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 17 с. – № 65.169

Тип документу: Програма

Дисципліна: Переддипломна практика

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Програма переддипломної практики на підприємствах з виробництва органічних харчових продуктів здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології органічних харчових продуктів» денної форми навчання [Електронний ресурс] / Ю. В. Камбулова, О. О. Кохан, Н. О. Фалендиш, А. О. Шевченко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 16 с. – № 65.168

Тип документу: Програма

Дисципліна: Переддипломна практика

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Програма переддипломної практики на хлібопекарських, кондитерських, макаронних і харчоконцентратних підприємствах здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної і заочної форм навчання [Електронний ресурс] / укладачі: В. І. Дробот, В. М. Ковбаса, В. Г. Юрчак, В. В. Малиновський, Ю. В. Бондаренко, Ю.В. Камбулова, О. О. Кохан ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – 17 с. – № 65.167

Тип документу: Програма

Дисципліна: Переддипломна практика

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021