Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Food Production General Technologies [Electronic resource] : methodical recommendations to the discipline studying for full-time bachelor students majoring in 073 “ Management” / author : I. Sokolovska. — Kyiv : NUFT, 2017. — 12 p. — № 65.42

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Загальні технології харчової промисловості

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дослідницький практикум за вибором [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 “Харчові технології” спеціалізації “Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” денної та заочної форм навчання / укладачі : В. І. Дробот, І. М. Зінченко, О.В. Запотоцька. — Київ : НУХТ, 2016. — 16 с. — № 65.35

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Дослідницький практикум

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Загальні технології харчових виробництв [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» та 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / Н. О. Фалендиш, І. М. Зінченко, Т. О. Федорова, В. П. Рак. — Київ : НУХТ. — 2017. — 90 с. — № 65.44

Тип документу: Конспект лекцій

Дисципліна: Загальні технології харчової промисловості

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Управління якістю та безпечністю хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо концентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / укладачі : О. В. Кобилінська, Н. В. Олексієнко. — Київ : НУХТ, 2017. — 18 с. — № 65.43

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Менеджмент якості та безпечності борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Моніторинг виробничих процесів борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / укладачі : С. Г. Кияниця, О. О. Кохан, Л. А. Михонік. — Київ : НУХТ, 2017. — 24 с. — № 65.41

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Моніторинг виробничих процесів виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Food Production General Technologies [Electronic resource] : laboratory practice for fulltime bachelor students majoring in 073 “ Management” / author : I. Sokolovska. – Kyiv, NUFT, 2017. – 38 p. — № 65.40

Тип документу: Лабораторний практикум

Дисципліна: Загальні технології харчової промисловості

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Загальні технології харчових виробництв [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» денної і заочної форм навчання / укладачі : Н. О. Фалендиш, І. М. Зінченко. — Київ : НУХТ, 2017. — 16 с. — № 65.39

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Загальні технології харчової промисловості

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Технології хлібобулочних та макаронних виробів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної і заочної форм навчання / укладачі : В. І. Дробот, Н. О. Фалендиш, О. Д. Тесля. — Київ : НУХТ, 2017. — 25 с. — № 65.38

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Технології хлібобулочних та макаронних виробів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Технологічне моделювання борошняних, кондитерських макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум длястудентівосвітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної і заочної форм навчання / укладачі : А. М. Грищенко, О. О. Кохан. — Київ : НУХТ, 2017.— 64 с. — № 65.37

Тип документу: Лабораторний практикум

Дисципліна: Технологічне моделювання борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / укладачі : А. М. Грищенко, В. М. Махинько. — Київ : НУХТ, 2017. — 17 с. — № 65.36

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Методи та організація досліджень

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Технологічне моделювання борошняних, кондитерських макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної і заочної форм навчання / укладачі : А. М. Грищенко, О. О. Кохан. — Київ : НУХТ, 2016. — 26 с. — № 65.34

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Технологічне моделювання борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Харчові добавки у технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеню «Магістр» та освітньокваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / укладачі : В. І. Дробот, О. А. Білик, І. М. Зінченко, С. Г. Кияниця. — Київ : НУХТ, 2016. — 55 с. — № 65.32

Тип документу: Лабораторний практикум

Дисципліна: Харчові добавки у технології борошняних та кондитерських виробів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Харчові добавки у технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрол. роботи для студентів освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / укладачі : В. І. Дробот, О. А. Білик. — Київ : НУХТ, 2016. — 19 с. — № 65.31

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Харчові добавки у технології борошняних та кондитерських виробів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-практичні основи технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», денної та заочної форм навчання / укладачі : В. Г. Юрчак, Ю. В. Камбулова, О. О. Кохан. — Київ : НУХТ, 2016. — 43 с. — № 65.30

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Харчові технології. Модуль 1. Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Загальні технології харчової промисловості [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт для студентів напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної та заочної форм навчання / укладачі : В. Г. Юрчак, Ю. В. Камбулова. — Київ : НУХТ, 2013. — 62 с. — № 65.13

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Технології харчових виробництв

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Основи кріогенних і сушильних технологій [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / укладачі : І. М. Зінченко, Л. А. Михонік. — Київ : НУХТ, 2016. — 19 с. — № 65.29

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Основи кріогенних і сушильних технологій

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Технології харчових виробництв. Модуль 1. Технології хліба, макаронних, кондитерських вирбів та харчових концентратів [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання / укладачі : Ю. В. Бондаренко, А. М. Грищенко, Л. А. Михонік, Н. О. Фалендиш. ― Київ : НУХТ, 2016. ― 33 с. — № 65.28

Тип документу: Лабораторний практикум

Дисципліна: Технології харчових виробництв

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Загальна технологія харчових виробництв [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання / укладач : А.М. Грищенко. ― Київ : НУХТ, 2016. ― 37 с. — № 65.27

Тип документу: Лабораторний практикум

Дисципліна: Загальні технології харчової промисловості

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дослідницький практикум [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни і виконання контрольної роботи для студентів освітньокваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / укладачі : В. І. Дробот, І. М. Зінченко. — Київ : НУХТ, 2016. — 14 с. — № 65.26

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Дослідницький практикум

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Технологія харчових концентратів [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання / укладачі : В. М. Ковбаса, І. М. Зінченко, В. А. Терлецька. — Київ : НУХТ, 2016. — 17 с. — № 65.25

Тип документу: Методичні рекомендації

Дисципліна: Технології харчових концентратів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021