Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Вироби хлібобулочні. Соломка. Загальні технічні умови [Електронний ресурс] : ДСТУ-П 4586:2006. – [Чинний від 23.08.2006]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – 16 с. – (Національний стандарт України)

Тип документу: Нормативні документи

Дисципліна: Технології хлібобулочних виробів

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бутковский, В. А. Современная техника и технология производства муки : учебное пособие [Электронный ресурс] / В. А. Бутковский, Л. С. Галкина, Г. Е. Птушкина. – Москва : ДеЛи Принт, 2006. – 319 с.

Тип документу: Навчальний посібник

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Юкиш, А. Е. Техника и технология хранения зерна [Электронный ресурс] / А. Е. Юкиш, О. А. Ильина. – Москва : ДеЛи принт, 2009. – 718 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Хосни, Р. К. Зерно и зернопродукти [Электронный ресурс] / Р. К. Хосни ; под ред. Н. П. Черняева ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 336 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Филин, В. М. Технология и оборудование для производства кукурузной и других круп [Электронный ресурс] / В. М. Филин. – Москва : ДеЛи принт, 2007. – 224 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мухаметзянов, Р. Х. Производство муки на мини-мельнице [Электронный ресурс] / Р. Х. Мухаметзянов. – Москва : Хлебпродинформ. – 2000. – 270 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Послеуборочная обработка и хранение зерна [Электронный ресурс] / Е. М. Вобликов, В. А. Буханцов, Б. К. Маратов, А. С. Прокопец. – Ростов-на-Дону : МарТ, 2001. – 240 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Козьмина, Н. П. Зерноведение (с основами биохимии растений) [Электронный ресурс] / Н. П. Козьмина, В. А. Гунькин, Г. М. Суслянок. – Москва : Колос, 2006. – 464 с. – (Теоретические основы прогрессивных технологий).

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Правила проектування та налагодження аспіраційних установок підприємств зі зберігання та переробки зерна [Електронний ресурс] / Міністерство аграрної політики та продовольства України ; В. М Пазюк, Є. А. Дмитрук, О. Н. Гоф, Н. М. Опря. – Одеса-Київ, 2014. – 120 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Зафрен, С. Я. Технология приготовления кормов [Электронный ресурс] : справ. пособие / С. Я. Зафрен. – Москва : Колос, 1977. – 240 с.

Тип документу: Довідник

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Букштам, С. Б. Справочник мукомола [Электронный ресурс] / С. Б. Букштам ; под ред. М. М. Пакуто. – Москва : Союзхлеб, 1929 . – 317 с.

Тип документу: Довідник

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Трисвятский, Л. А. Основы хранения зерна, муки и крупы [Электронный ресурс] / Л. А. Трисвятский. – Москва : Заготиздат, 1950. – 240 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Уколов, В. С. Обработка семян зерновых культур [Электронный ресурс] / В. С. Уколов, В. М. Цециновский, М. А. Теленгатор. – Москва : Колос, 1972. – 271 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Суворов, Н. С. Зерноведение [Электронный ресурс] / Н. С. Суворов ; под ред. Н. П. Козьминой. – Москва : Техническая и экономическая литературы по вопросам заготовок, 1950. – 215 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Товароведение зерна : учеб. пособие [Электронный ресурс] / В. С. Смирнов, А. Н. Рукосуев, А. В. Мясникова, Д. П. Изергин / под общ. ред. В. С. Смирнова. – Москва : Техническая и экономическая литература по вопросам заготовок, 1954. – 280 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Румянцев, П. Д. Биология вредителей хлебных запасов [Электронный ресурс] / П. Д. Румянцев. – Москва : Техническая и экономическая литература, 1959. – 293 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Монтік, П. М. Рекомендації по обробці сортового і гібридного насіння кукурудзи на заводах з використанням нового обладнання [Електронний ресурс] / П. М. Монтік. – Київ, 1995. – 67 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Пылов, А. П. Заготовка и переработка крупяных культур [Электронный ресурс] / А. П. Пылов , В. А. Симбирский , Д. М. Теняев. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 47 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Островський, Э. В. Вагонозагрузчик УВЗ [Электронный ресурс] / Э. В. Островский. – Москва : ЦИНТИАМ, 1963. – 24 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Организация и техника хранения зерна [Электронный ресурс] / О. С. Воронцов, М. Г. Голик, В. Н. Делидович, И. А. Клеев / под ред. Н. П. Козьминой. – Москва : Техническая и экономическая литература по вопросам заготовок, 1954. – 359 с.

Тип документу: Книга

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021