Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Боряк, Т. Г. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з Чехословацької Республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. істор. наук : спец. 27.00.02 «Документознавство, архівознавство» / Боряк Тетяна Геннадіївна ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021