Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Салата, С. А. Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка як комплексний об’єкт культурної спадщини України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. істор. наук : спец. 26.00.05. «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» / Салата Сергій Анатолійович ; Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. – Київ, 2015. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021