Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Калашнікова, С. А. Управління державним сектором вищої освіти в США [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук з держ. управ. : спец. 25.00.05 «Галузеве управління: управління економікою» / Калашнікова Світлана Андріївна ; Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Франчук, І. А. Спеціальна економічна зона : ефективність прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.05 «Галузеве управління: управління економікою» / Франчук Ігор Анатолійович ; Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 1999. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Білоус, В. Т. Управління податковою службою в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук з держ. управ. : спец. 25.00.05 «Галузеве управління: управління економікою» / Білоус Віктор Тарасович ; Укр. акад. держ. упр. При Президентові України. – Київ, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дзвінчук, Д. І. Психолого-методичні засади розробки програм підвищення кваліфікації державних службовців (освітня сфера) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук. держ. управ. : спец. 25.00.05. «Галузеве управління: управління освітою» / Дзвінчук Дмитро Іванович ; Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Жарая, С. Б. Управління системою вищих навчальних закладів недержавної форми власності в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук. держ. управ.: спец. 25.00.05 «Галузеве управління: управління освітою» / Жарая Світлана Борисівна; Укр. акад. держ. управ. при Президентові України. – Київ, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Рижих, В. М. Державне управління науково-технічним прогресом: економічні аспекти [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра наук з держ. управ.: спец. 25.00.05 «Галузеве управління: управління економікою» / Рижих Василь Миколайович; Укр. акад. держ. управ. при Президентові України. – Київ, 1999. – 45 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Розпутенко, І. В. Управління державними видатками в перехідних економіках [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра держ. управ. наук : спец. 25.00.05 «Галузеве управління: управління економікою» / Розпутенко Іван Васильович; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 1999. – 33 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021