Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Колісник, М. М. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Колісник Максим Миколайович ; Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2008. – 27 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Малишева, О. В. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» [Електронний ресурс] / Малишева Олена Валеріївна ; Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2008. – 27 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кретова, А. В. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Кретова Аліна Вікторівна ; Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України. – Донецьк, 2008. – 32 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ізюмська, В. А. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Ізюмська Вікторія Анатоліївна ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2008. – 37 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кузнякова, Т. В. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» [Електронний ресурс] / Кузнякова Тетяна Валентинівна ; Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2008. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Коробко, Л. І. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Коробкo Лідія Іванівна ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2008. – 37 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ажажа, М. А. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Ажажа Марина Андріївна ; Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2008. – 27 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Козловський, Є. В. Державне регулювання в галузі туризму : становлення та розвиток в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Козловський Євген Вікторович ; Національна академія державного управління при президентові України. – Київ, 2008. – 34 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Антонов, А. Л. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Антонов Андрій Леонідович ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2008. – 30 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чеканова, Т. Д. Взаємодія адміністративних та політичних механізмів у системі управління охороною здоров’я [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Чеканова Тетяна Дмитрівна ; Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Одеса, 2008. – 35 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Лазар, І. Г. Вдосконалення механізмів формування та реалізації ґендерної політики в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Лазар Ірина Геннадіївна ; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів, 2007. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Уманський, Ю. В. Інформаційне забезпечення системи державного управління [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Уманський Юрій Володимирович ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2008. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шевельов, В. О. Державні механізми реформування системи ресурсного забезпечення Воєнної організації на шляху євроатлантичної інтеграції України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. істор. наук : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Шевельов Володимир Олексійович ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Жаховський, В. О. Державне управління системою формування кадрового потенціалу медичної служби Збройних Сил у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук держ. управ. : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Жаховський Віктор Олександрович ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021