Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Мельник, О. М. Державне регулювання діяльності українських миротворчих контингентів : генезис та тенденції розвитку [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Мельник Олександр Миколайович ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Яцуба, В. Г. Кадрове забезпечення державного управління (організаційно-правовий аспект) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Яцуба Володимир Григорович ; Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 1999. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Грінівецька, Н. М. Проблема формування сучасного типу державного службовця в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Грінівецька Ніна Миколаївна ; Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021