Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Вронська, Н. Ю. Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Вронська Наталія Юріївна ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2016. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ятчишин, Ю. Й. Підвищення екологічної безпеки у безвідходних технологіях переробки багатокомпонентних солевмісних матеріалів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Ятчишин Юрій Йосипович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2007. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чайка, О. Г. Екотехнологія утилізації відпрацьованих олив [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Чайка Оксана Григорівна ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2007. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бать, Р. Я. Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопалива [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Бать Роман Ярославович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2008. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021